sms : اگر مقصد پرواز است

اگر مقصد پرواز است قفس هر چه ويرانتر،بهتر شهيد مرتضي آويني کاش بودي تا دلم تنها نبود تا اسير غصه ي فردا نبود کاش بودي تا فقط باور کني بي تو هرگز زندگي زيبا نبود تو خوشگل ترين ... با...

اگر مقصد پرواز است
قفس هر چه ويرانتر،بهتر
شهيد مرتضي آويني

کاش بودي تا دلم تنها نبود
تا اسير غصه ي فردا نبود
کاش بودي تا فقط باور کني
بي تو هرگز زندگي زيبا نبود

تو خوشگل ترين ...
با کلاس ترين ...
با ادب ترين ...
با شخصيت ترين ....
دوست داشتني ترين دوستي که داري منم.
خوش به حالت.


درمان بیماری های بواسیر ، هموروئید ترومبوزه ، شقاق ، کیست مویی ، آبسه و فیستول
پربیننده ترین خبرها
آخرین خبرها
سایر مطالب این بخش